Liên hệ

Thông tin liên hệ

Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG

Trụ sở chính:
Ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (+84 276) 388 66 88
Hotline: (+84 ) 948 605 277
Fax: (+84 276) 388 68 68
Email: sales@ttcland-iz.vn
Web: www.ttcland-iz.vn

Liên hệ